Astrologie

Astrologie

Astrologie is een symbooltaal. Een taal met heel veel gelaagdheid. Een astroloog kan de basisstructuren van je persoonlijkheid analyseren, je talenten benoemen, waar je moeite mee hebt in het leven of wat je juist makkeljk af gaat. Het is heel divers waar je astrologie voor in kunt of wilt zetten. Het kan gaan over ziekte en gezondheid, welke thema´s hiermee samen hangen, hoe jij omgaat met relaties, je baan, of op welk vlak je creativieit ligt.

Een laag dieper dan gaat het over je lotsbestemming of waarom je hier op aarde bent. Wat is de boodschap die jij te vertellen hebt. Niet dat de astrologie vaststaande gegevens benoemt. Het is denk ik veel interessanter om samen tot een gesprek te komen waarin de vragen die bij jou leven behandeld worden. Samen kijken wat er aan de hand is en tot verdieping komen.

Ik zie astrologie meer als een trapleuning waaraan je houvast hebt bij het beklimmen van je levenspad. Herkenning, bevestiging, verheldering en diepgang zijn begrippen die erg herkenbaar zijn in een astrologisch consult.

Astrologische consulten

Geboortehoroskoop

Een geboortehoroskoop is een tekening van de sterrenhemel op het moment dat je geboren bent. Je geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd is hierbij van belang. De astroloog maakt een soort hemelkaart met allerlei planeten en symbolen hierin. Dit plaatje is voor iedereen heel anders. Aan de hand van deze tekening kun je veel afleiden over jou persoonlijke eigenschappen. Of het nu is waar je van gaat stralen (Zon) of hoe je in eerste instantie reageert op situaties (maan). Van welke actie (mars) hou je, en onder welke omstandigheden voel jij je veilig en geliefd. Wat zijn jou talenten, waar gaat jou voorkeur naar uit, voor welke beroepen zou jij geschikt zijn... Astrologie bestrijkt alle levensaspecten. In een gesprek bepaal jij op welk aspect(en) jij de nadruk wilt leggen.

 

Transits

In de loop van je leven lopen de planeten ook in hun eigen tempo hun eigen baan verder door het ons sterrenstelsel. Op elk moment is er dus een nieuwe situatie te aanschouwen. Als je deze nieuwe situatie nu plakt op jou geboortehoroskoop krijg je informatie over de actuele thema's die in jou geraakt worden. Je kunt inzicht krijgen in wat er nu op een dieper niveau aan de hand is. Waarom overkomt me dit nu, hoe lang gaat dit duren en wat kan ik er zelf aan doen om dit proces te ondersteunen, te begrijpen, te doorzien zodat het op kan lossen.
Transits helpen je dus om thema's die spelen te begrijpen, te doorgronden waardoor het mogelijk makkelijker hanteerbaar wordt.

 

Relatiehoroskoop

Een mogelijkheid is ook om twee horoskopen op elkaar te plakken en te kijken hoe deze twee mensen elkaar beïnvloeden. Op welke gebieden gaat het vloeiend samen, waar gaat het schuren of waar botst het steeds. Wat zijn de gemeenschappelijke noemers en waar gaat een ieder zijn/haar eigen weg. Het is even een puzzel om alle symbolen over en weer goed de interpreteren, maar samen okomen we vaak tot heel mooie gesprekken en inzichten.

verlichte portretten

Verlichte portretten zijn een combinatie van astrologie en kunst. Aan de hand van een gesprek over de geboortehoroskoop, en dan met name over de bedoeling van jouw leven hier op aarde gaat de kunstenaar een portret van jou maken. Dit portret is in de vorm van een lamp. Het kan zijn dat jou gezicht (protret) in het kunstwerk verwerkt is, maar het kan ook een meer abstract, symbolische verbeelding van jou zijn. Iedere keer als je de lamp aan zet, herinner je je weer de bedoeling van jou leven. Als een soort bekrachtiging van jou unieke talenten.
De materialen die gebruikt worden zijn zeer wisselend en kunnen ook onderwerp van gesprek zijn. Het is een vrij arbeidsintensief proces, dus het vergt wat geduld.